Profil

ELA Container - ELA Container im Unternehmensprofil
Společnost ELA Container v profilu

Historie podniku a budoucnost

Details
Parametry firmy

ELA Container GmbH

Založení

1972

Sídlo podniku

Haren (Ems), Dolní Sasko

Počet zaměstnanci

1400

Počet kontejnerů

60000

read more

Společnost ELA Container je specialista pro prostory a budovy z kontejnerů – v každé požadované velikosti, individuálně vybavené, k nájmu. S 60000 kontejnery, 1400 zaměstnanci a 24 pobočkami po celém světě se společnost ELA Container v Německu vyvinula do jednoho z vedoucích poskytovatelů vysoce kvalitních a flexibilních prostorových modulů. Dnes je společnost ELA Container partnerem nejrůznějších branží – počínaje stavebnictvím až po obchod nebo gastronomii. S kvalitou, inovací a elánem vstupuje společnost ELA Container trvale na nové trhy a do nových branží a přesvědčuje stále více lidí o výkonnosti mobilních prostorových kontejnerů ELA.

Rodinný podnik v druhé generaci

 

Myšlenka promyšlených prostorových kontejnerů ELA vznikla již v roce 1972, když Bernhard Albers společně se svou manželkou Elisabeth Albersovou založili firmu ELA-Gesellschaft für Handel und Vermittlung GmbH & Co. Pár brzo rozpoznal rostoucí potřebu flexibilních prostor a vyvinul mobilní a potřebám odpovídající prostorová řešení na bázi kontejnerů. Sourozenci Tim Albers, Liesel Albers-Bentlage a Günter Albers převzali v osmdesátých letech vedení podniku ELA Container GmbH v druhé generaci. Po odchodu Tim Albers do důchodu vedou společnost od roku 2023 Liesel Albers-Bentlage, Günter Albers a Dr. Stefan Leopold. Díky své osobnosti, technickým znalostem a smyslu pro ekonomický vývoj důsledně udržují společnost na správné cestě do budoucna.

Headshot
Liesel Albers-Bentlage
Liesel Albers-Bentlage
Společnice ve funkci jednatele
Günter Albers
Günter Albers
Společník ve funkci jednatele
Dr. Stefan Leopold
Dr. Stefan Leopold
Výkonný ředitel

Na úspěšném vzestupu

Od založení firmy je město Haren (Ems) v Dolním Sasku výchozím bodem všech podnikatelských aktivit společnosti ELA. Během let společnost ELA Container stále rozšiřuje z Emslandu svou odbytovou síť. V Německu provozuje společnost ELA Container mimo svého hlavního sídla v Haren (Ems) další pobočky v Groß Ippener u Brém, v Trappenkampu ve Šlesvicku-Holštýnsku, v saském  Frankenbergu, v bádensko-württemberském Billigheimu, jakož i v Moosburgu u Mnichova. K tomu se připojují dceřiné firmy v zahraničí – například v Nizozemí, Belgii, Polsku, České republice, Litvě, Dánsku, Švédsku, Velké Británii, Irsku, Rakousku a Švýcarsku.

Zámořské kontejnery pro staveniště

V roce 1972 přišel zakladatel firmy Bernhard Albers a jeho manželka poprvé na myšlenku, recyklovat vyřazené zámořské kontejnery na zemi – jako skladové a nářaďové prostory pro staveniště. Odstraněním rzi a vyrovnáním promáčklin, ošetřil Bernhard Albers své ocelové zámořské kontejnery ochranným základním nátěrem – první kontejner ELA byl hotov.

ELA Container - Seecontainer für Baustellen

Stavebnictví je nadšené

Staveništní kontejnery ELA mají strhující odbyt. Dřevěná bednění a stavební vozy na staveništích rychle zmizely ve prospěch robustních a bezpečně uzamykatelných skladových kontejnerů ELA. Pracovníci na stavbě byli nadšeni: Konečně byl materiál chráněn před vloupáním a krádeží.

ELA Container - Baugewerbe zeigt sich begeistert

První nájemní centrum ELA v Harenu

Obchod s kontejnery ELA běžel na plné obrátky: Aby bylo možno dostát poptávce, získal Bernhard Albers v roce1977 pozemek v průmyslové zóně Mühlenberg a zřídil tam kancelář a 600 m2 velkou halu. K tomu přišly nákladní vozidla pro vlastní vozový park.

ELA Container - Das erste Mietcenter

Od skladového k pobytovému kontejneru

Staveniště představovala pro společnost ELA Container další potenciál, protože pro ubytování stavebních dělníků byly zapotřebí další prostory. Tak vyvinul Bernhard Albers první pobytový kontejner ELA – s izolovanými stěnami, podlahovou krytinou, elektroinstalací, topením a malými okny.

ELA Container - Vom Magazin zum Aufenthaltscontainer

První speciální kontejner

Robustní ocelové rámové konstrukce a stěny z lisovaných dřevotřískových desek: Tak vznikaly kancelářské, pobytové a sanitární kontejnery ELA. Byly zhotoveny také první speciální kontejnery pro pojízdné prodejny, kontejnery s občerstvením a objekty vrátnic.

ELA Container - Erster Spezialcontainer

Nájem kontejnerů místo koupě

Až do konce sedmdesátých let byly kontejnery ELA zhotovovány individuálně a prodávány. Stoupala ale i poptávka po nájemních kontejnerech. Obchody probíhaly tak dobře, že se Bernhard Albers rozhodl místo zámořských kontejnerů vyvíjet vlastní vysoce kvalitní kontejnery. Tento produktový vývoj je dodnes základem všech prostorových kontejnerů ELA.

ELA Container - Container mieten statt kaufen

Nástup druhé generace

Nástup druhé generace do rodinného podniku byl příležitostí k nové strategii expanze. S know-how, odvahou a konsekventní orientací na zákazníka se sourozencům Albersovým podařilo malý rukodělný podnik obezřetně rozvinout do výkonného průmyslového provozu se silným servisem. V roce 2022 uplyne 50 let od založení společnosti ELA Container.

ELA Container - Die zweite Generation übernimmt

S plným růstem

Další historie podniku charakterizují rozšíření, nové pobočky, inovativní rozvoj produktů, rozšířené příslušenství a stále nová pole působnosti prostorových kontejnerů ELA. Dnes lze kontejnery ELA nalézt téměř ve všech branžích. S kvalitou, servisem a know-how je společnost ELA perfektně připravena i do budoucnosti.

ELA Container - Voll auf Wachstumskurs
Hotline
Odborný poradce na místě