Impressum

Provozovatel webové stránky container.de a fakturační adresa pro dodavatele:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 - 21
49733 Haren (Ems)

Tel.:+49 5932 5060
Fax: +49 (0)5932 506-10

E-Mail: info@container.de

Výkonní společníci:
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers, Betriebswirt (HWF)
Dr. Stefan Leopold

společnost je zapsána u okresního soudu Osnabrück pod:
HRB 120035
DIČ: DE117325581
DIČ: CZ14099357

Bankovní spojení:
Sparkasse Emsland
IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77
SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

Deutsche Bank Meppen
IBAN: DE52 2677 0095 0050 3797 00
SWIFT-BIC: DEUTDE3B267

Oldenburgische Landesbank Haren
IBAN: DE24 2802 0050 6864 4442 00
SWIFT-BIC: OLBODEH2

Kontaktní osoba v případě otázek týkajících se webové stránky:
Vedení marketingu Hendrik Fischer
E-mail:hendrik.fischer@container.de
Kontaktní osoba v případě otázek týkajících se ochrany údajů:
Martin Lampen
E-mail:privacy@ela-container.cz

Autorská práva: © Copyright 2014 - ELA Container GmbH Haren (Německo). Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, zvuky, animace a videa a jejich umístění na webové stránce společnosti ELA podléhají ochraně dle autorského práva a jiných podobných práv. Je zakázáno obsah této webové prezentace za komerčním účelem kopírovat, předávat, měnit nebo třetím zpřístupňovat.

Ručení: Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem společnosti ELA Container GmbH. Tyto údaje představují nejnovější informace v době zveřejnění. Odpovědnost nebo záruka aktuálnosti, správnosti a úplnosti poskytnutých informací a údajů je vyloučena. Informace na webových stránkách nejsou za žádných okolností právními zárukami. Společnost ELA Container GmbH si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění informací nebo poskytnutých údajů v případě potřeby. Z zde popsaných oblastí nelze odvodit žádné právní nároky. Nabídky jsou nezávazné ve všech částech. ELA Container GmbH nezodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce. Práva a povinnosti mezi společností ELA Container GmbH a uživatelem webových stránek nebo třetími stranami neexistují. Obsah společnosti ELA Container GmbH je chráněn autorskými právy. Obsah nesmí být reprodukován a / nebo publikován zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu autora nebo uloženého v informačním systému. Osobní jména jsou uvedena v mužské formě pro snadné čtení a porozumění; vztahují se k oběma pohlavám stejným způsobem. Veškeré informace nebo údaje, jejich použití, jakož i veškerá jednání, tolerance nebo opomenutí související s webovou stránkou společnosti ELA Container GmbH podléhají výhradně německému právu, s výjimkou mezinárodního práva. Místo plnění a výlučné místo příslušnosti je Haren.

Hotline
Odborný poradce na místě